ល័ក្ខខ័ណ្ឌនិងគោលការណ៍ឯកជន

កិច្ចព្រមព្រៀងទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះ
គេហទំព័រអ៊ីនធឺណេតនេះត្រូវបានផ្តល់ជាមធ្យោបាយទំនាក់ទំនងការអប់រំការបំផុសគំនិតនិងព័ត៌មាន។ គេហទំព័រនេះគ្រប់គ្រងនិងដំណើរការដោយ Countdown ដល់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

រាល់ឯកសារទាំងអស់នៅលើគេហទំព័រនេះរាប់បញ្ចូលទាំងមាតិការបស់វាការសរសេរក្រាហ្វិចរូបថតនិងលេខកូដកុំព្យូទ័រនិងពាក្យសុំត្រូវបានរក្សាសិទ្ធិដោយការរាប់ថយក្រោយដល់ព្រះរាជាណាចក្រឬដោយភាគីទីបី។

អ្នកអាចទាញយកឯកសារពីគេហទំព័រនេះសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួននិងមិនមែនពាណិជ្ជកម្មតែប៉ុណ្ណោះដែលបានផ្តល់ថារាល់ការរក្សាសិទ្ធិនិងសេចក្តីជូនដំណឹងកម្មសិទ្ធិបញ្ញាផ្សេងទៀតដែលទាក់ទងនឹងឯកសារដែលបានទាញយកត្រូវបានរក្សាទុក។ គ្មានឯកសារណាមួយអាចត្រូវបានរក្សាទុកនៅក្នុងកុំព្យូទ័រទេលើកលែងតែការប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួននិងមិនមែនពាណិជ្ជកម្ម។

អ្នកមិនត្រូវកែប្រែចម្លងផលិតឡើងវិញបោះពុម្ពផ្សាយបញ្ចូលបញ្ជូនឡើងវិញចែកចាយចែកចាយឬប្រើប្រាស់ឡើងវិញនូវសម្ភារៈណាមួយពីគេហទំព័រនេះដោយរាប់បញ្ចូលប៉ុន្តែមិនមានកំណត់លេខកូដកម្មវិធីអត្ថបទរូបភាពរូបភាពឡូហ្គោវីដេអូ និង / ឬសំលេងតាមរយៈឧបករណ៍ផ្ទុកណាមួយដែលមានស្រាប់ឬមិនទាន់ត្រូវបានបង្កើត។

ការដាក់កម្រិតជាក់លាក់លើការប្រើប្រាស់សម្ភារៈ
អ្នកត្រូវតែគោរពរាល់ពាណិជ្ជសញ្ញាការរក្សាសិទ្ធិស្លាកសញ្ញាសេវាកម្មនិមិត្តសញ្ញានិងប៉ាតង់លើកម្មសិទ្ធិបញ្ញាទាំងអស់នៅលើគេហទំព័រនេះមិនថាពាណិជ្ជសញ្ញាកម្មសិទ្ធិបញ្ញាសេវាកម្មនិមិត្តសញ្ញានិងប៉ាតង់ឬស្លាកសញ្ញានានាជាកម្មសិទ្ធិរបស់ Countdown ដល់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឬត្រូវបានផ្តល់សិទ្ធិពី ភាគី​ទីបី។ អ្នកមិនត្រូវប្រើឡូហ្គោពាណិជ្ជសញ្ញាពាណិជ្ជករប៉ាតង់ឬមាតិកាគេហទំព័រនេះដោយគ្មានការយល់ព្រមជាលាយលក្ខណ៍អក្សរនៃការរាប់ថយក្រោយចំពោះព្រះរាជាណាចក្រឡើយ។

សិទ្ធិត្រូវបានផ្តល់ជូនដល់ម្ចាស់ក្សត្រីនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសន្តិភាព
ប្រសិនបើអ្នកបញ្ចូលឬបញ្ចូលសារយោបល់ទិន្ន័យទិន្នន័យនិង / ឬសំណូមពរដែលជាការសរសើរនៃការរាប់ថយក្រោយដល់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឬសេវាកម្មឬផលិតផលណាមួយរបស់យើងអ្នកនឹងផ្តល់សិទ្ធិកម្មសិទ្ធិបញ្ញាទាំងអស់នៅក្នុងឯកសារនោះដើម្បីរាប់ថយក្រោយដល់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ ឯកសារនឹងត្រូវបានចាត់ទុកថាមិនមានលក្ខណៈជាឯកសារហើយការរាប់ថយក្រោយចំពោះព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអាចប្រើគំនិតយោបល់និងកម្មសិទ្ធិបញ្ញាតាមរបៀបណាក៏ដោយដែលខ្លួនជ្រើសរើសរួមបញ្ចូលប៉ុន្តែមិនត្រូវបានកំណត់ចំពោះការបន្តពូជការបញ្ចេញនិងការបោះពុម្ពផ្សាយតាមរយៈមធ្យោបាយណាមួយដែលមានស្រាប់ឬមិនទាន់មាននៅឡើយទេ។ បង្កើត។

សិទ្ធិដែលត្រូវបានផ្តល់ជូនគឺមិនមានសួយសារអាករមានលក្ខណៈជាអចិន្ត្រៃយ៍គ្មានការរឹតត្បិតនិងមិនមានការរឹតត្បិតនិងរួមបញ្ចូលប៉ុន្តែមិនត្រូវបានកំណត់ចំពោះសិទ្ធិក្នុងការលក់សិទ្ធិថតចំលងការរក្សាសិទ្ធិពាណិជ្ជសញ្ញាពាណិជ្ជកម្មនិងប៉ាតង់។

គោលការណ៍ភាពឯកជននិងបញ្ជី
ប្រសិនបើអ្នកផ្តល់នូវការរាប់ថយក្រោយដល់ព្រះរាជាណាចក្រជាមួយអាសយដ្ឋានអ៊ីមែលរបស់អ្នកដើម្បីចុះឈ្មោះសម្រាប់ការរាប់ថយក្រោយនៃព្រឹត្តិប័ត្ររាជាណាចក្រការរាប់ថយក្រោយដល់ព្រះរាជាណាចក្រនឹងប្រើអ៊ីមែលរបស់អ្នកសម្រាប់ផ្ញើព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មានដល់អ្នក។ គោលការណ៍នៃការរាប់ថយក្រោយដល់ព្រះរាជាណាចក្រគឺមិនផ្តល់អាសយដ្ឋានអ៊ីមែលឬព័ត៌មានរបស់អ្នកទៅភាគីទីបីឡើយ។

ការបដិសេធ
ការរាប់ថយក្រោយដល់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអាចផ្តល់នូវបណ្តាញភ្ជាប់ទៅគេហទំព័ររបស់ភាគីទីបីឬនិយាយពីគេហទំព័រអ៊ីនធឺណេតដែលរក្សាដោយភាគីទីបី។ នៅពេលអ្នកប្រើគេហទំព័រនេះឬគេហទំព័រណាមួយដែលភ្ជាប់ទៅនឹងឬលើកឡើងនៅលើគេហទំព័រនេះអ្នកធ្វើវាដោយប្រថុយនឹងគ្រោះថ្នាក់របស់អ្នក។ ការរាប់ថយក្រោយដល់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមិនធ្វើប្រតិបត្តិការឬគ្រប់គ្រងគេហទំព័រភាគីទីបីទាំងនេះទេដូច្នេះហើយមិនមានការធានាបង្ហាញរឺបង្ហាញអំពីសំភារៈណាមួយដែលត្រូវបានរកឃើញនៅលើគេហទំព័រភាគីទីបីទាំងនេះឡើយ។

ការរាប់ថយក្រោយដល់ព្រះរាជាណាចក្រមិនធានាថាគេហទំព័រនេះសមាសធាតុឬមុខងាររបស់វានឹងមិនមានការរំខានឬគ្មានកំហុសឡើយ។ ការរាប់ថយក្រោយដល់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមិនធានាថាគេហទំព័រនេះឬគេហទំព័រណាមួយដែលភ្ជាប់នឹងគេហទំព័រនេះឬត្រូវបានលើកឡើងនៅលើគេហទំព័រនេះមិនមានមេរោគឬសមាសធាតុបង្កគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងទៀតឡើយ។

ព្រំដែននៃការទទួលខុសត្រូវ
ក្នុងករណីណាក៏ដោយមិនពាក់ព័ន្ធនឹងការរាប់ថយក្រោយនៃព្រះរាជាណាចក្រឬភាគីទីបីដែលបានជួយបង្កើតបង្កើតចែកចាយឬដំណើរការគេហទំព័រនេះទទួលខុសត្រូវចំពោះការខូចខាតដោយផ្ទាល់ប្រយោលដោយចៃដន្យពិសេសឬផលប៉ះពាល់ដែលបណ្តាលមកពីការប្រើប្រាស់ ឬអសមត្ថភាពក្នុងការប្រើប្រាស់ Countdown ចូលក្នុងគេហទំព័ររបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឬសមាសធាតុរបស់វាដោយហេតុផលណាមួយរួមទាំងការធ្វេសប្រហែស។ តាមរយៈការប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះអ្នកទទួលស្គាល់និងយល់ព្រមថាការរាប់ថយក្រោយដល់ព្រះរាជាណាចក្រគឺមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការប្រព្រឹត្តណាមួយរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ណាមួយឡើយ។ តាមរយៈការប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះអ្នកទទួលស្គាល់និងយល់ព្រមលើលក្ខខណ្ឌទាំងអស់នៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ។

សុពលភាព
ប្រសិនបើបទប្បញ្ញត្តិណាមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមិនមានសុពលភាពភាពគ្មានប្រសិទ្ធភាពបែបនេះនឹងមិនប៉ះពាល់ដល់បទប្បញ្ញត្តិទាំងឡាយណាដែលអាចត្រូវបានផ្តល់ឱ្យដោយគ្មានផ្នែកមិនមានសុពលភាពឡើយ។

ច្បាប់​គ្រប់គ្រង
កិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវគ្រប់គ្រងនិងអនុវត្តតាមច្បាប់របស់រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាហើយកន្លែងសម្រាប់បុព្វហេតុនៃសកម្មភាពណាមួយនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅសាក្រាម៉ង់សាក្រាម៉ង់រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា។